Khách hàng Liên đến từ Hà Nội sử dụng phương pháp làm đẹp căng da mặt không phẫu thuật


96

Hình ảnh trước sau

Chị: Đào Thị Hải Yến - Doanh Nhân - 61 tuổi - Bắc Ninh

Chị: Đào Thị Hải Yến - Doanh Nhân - 61 tuổi - Bắc Ninh 

Hình ảnh trước sau khi căng da của Chị Trương Khánh Hà - Hải Phòng

Hình ảnh trước sau khi căng da của Chị Trương Khánh Hà - Hải Phòng

Chị: Phạm Ngọc Vui - 36 tuổi – Sóc Trăng

Chị: Phạm Ngọc Vui - 36 tuổi – Sóc Trăng

Chị: Trần Thị Nguyễn Hiền - 43 tuổi – Tây Ninh

Chị: Trần Thị Nguyễn Hiền - 43 tuổi – Tây Ninh