Khách hàng Tú Anh đến từ Hồ Chí Minh làm đẹp với phương pháp căng da mặt không phẫu thuật.


103

Hình ảnh trước sau

Chị: Đào Thị Hải Yến - Doanh Nhân - 61 tuổi - Bắc Ninh

Chị: Đào Thị Hải Yến - Doanh Nhân - 61 tuổi - Bắc Ninh 

Hình ảnh trước sau khi căng da của Chị Trương Khánh Hà - Hải Phòng

Hình ảnh trước sau khi căng da của Chị Trương Khánh Hà - Hải Phòng

Chị: Phạm Ngọc Vui - 36 tuổi – Sóc Trăng

Chị: Phạm Ngọc Vui - 36 tuổi – Sóc Trăng

Chị: Trần Thị Nguyễn Hiền - 43 tuổi – Tây Ninh

Chị: Trần Thị Nguyễn Hiền - 43 tuổi – Tây Ninh